Ing. KRÁTKY Peter

  • Ing. KRÁTKY Peter
  • Rok nar. 1959 – MASTERS “C”
  • LICENCIA č.: xxxx
  • KONTAKT: petikkratky@gmail.com
  • UMIESTNENIA ZA ROK 2018 :
  • CELKOVE –44.miesto v MRC  MASTERS “C”

WordPress Theme Design