BILANCIA CK PIEŠŤANY – SEZÓNA 2009

Cyklisti bilancovali sezónu 2009

Členovia Cyklistického klubu Piešťany na výročnej schôdzi bilancovali uplynulú cykl. sezónu 2009. Predseda klubu ing. P. Rihay sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým prítomným pretekárom  za predvedené výkony v pretekoch a tiež aj manželkám, bez podpory ktorých, by sa cykl. sezóna nedala absolvovať. Poďakovanie tiež patrilo všetkým sponzorom , hlavne však Mestu Piešťany a obciam Sokolovce a Šalgovce v ktorých sa uskutočnili preteky.

Ďalej uviedol, že v súčasnosti je v klube registrovaných 15 pretekárov  v kategóriách:  elite B (muži)- (3), v piatich veteránskych (masters)- (11) a v jednej kat. telesne handicapovaných (1).

Pretekári klubu absolvovali v sezóne 186 pretekov doma a v zahraničí (o.i. ME a MS), pričom sa 73 krát umiestnili  na stupňoch pre víťazov . Kalendár pretekov Slov. pohára Masters  mal 21 kôl a zúčastnilo sa ho celkom cca 2300 štartujúcich .

Piešťanský klub usporiadal dve podujatia Slov. pohára, a to dvojdňové preteky majstrovstiev Slovenskej republiky (220 pretekárov), ktorých centrom bola obec  Sokolovce  (13-14.6.09) a jedno kolo SP v obci Šalgovce (26.7.09). Najúspešnejším pretekárom klubu sa stal , tak ako už niekoľko krát v minulosti Ing.František Ostracký (kat. 60-64 ročných), ktorý  v tomto roku získal dva tituly majstra SR a to v časovke jednotlivcov a tiež aj v cestných pretekoch jednotlivcov.  Ostracký tiež vyhral súťaž jednotlivcov SP v kat. masters D (60-64r.). V súťaži jednotlivcov sa vo svojich kategóriách na popredných miestach ešte umiestnili M. Súlovský v mužoch a to  na 2. mieste, M. Kurnický v masters A na 6., M. Tupý v masters C na 6., P. Rihay v masters D na 4. a I. Knoška v masters E na 3. mieste.

V tomto roku k nám prestúpil paraolympionik Vladislav Janovjak, účastník OH v Pekingu (4.miesto)  a spolu s M.Stančíkom , ktorý mu robí vodiča sa zúčastnili cyklistických súťaží doma a v zahraničí. Vrcholom ich pretekania bola účasť na MS v Taliansku, kde v cestných pretekoch vo svojej kategórii (handicap 1PC B- slabozraký) obsadili 12. miesto a v časovke boli 9.

V klubovej súťaži muži vybojovali 3. miesto, veteráni taktiež 3. miesto a v spoločnom celkovom vyhodnotení sa klub umiestnil na  2. mieste z  52 klubov. Nepodarilo sa tak obhájiť 1. miesto z roku 2008, čo bolo spôsobené hlavne nižšou účasťou niektorých pretekárov na pretekoch z pracovných a zdravotných dôvodov.

Autor článku – predseda CK PIEŠŤANY.

Ing.MILAN TUPÝ – T C L 2009

PRETEKÁR CK PIEŠŤANY-Ing.MILAN TUPÝ-DOSIAHOL V ROKU 2009 PEKNÝ ÚSPECH V CELOROČNOM SERIÁLI PRETEKOV, POD NÁZVOM TRNAVSKÁ CYKLISTICKÁ LIGA, ORGANIZOVANÝCH CYKLISTICKÝM KLUBOM TRNAVA A MESTOM TRNAVA , KEĎ V CELKOVOM SÚČTE ZÍSKANÝCH BODOV VYHRAL NIE LEN SVOJU KATEGÓRIU MASTER “C” , ALE STAL SA AJ CELKOVÝM VÍŤAZOM V ABSOLÚTNOM PORADÍ BEZ ROZDIELU VEKU – MILAN – VŠETCI TI GRATULUJEME K TOMUTO ÚSPECHU.  M.G. /MILANOV PROFIL SI POZRITE V ZLOŽKE ” O NÁS”/

KONEČNÉ PORADIE SPM – 2009

SP MASTERS 2009-konečné poradie

FAVORIT PRE ŠPORT-TURISTIKU

Predám favorit pre športovú činnosť – turistiku. Výška rámu 59 cm. Možnosť drobných úprav. Cena 150 Eur.Bližšie informácie osobne.Kontakt milosgezo@gmail.com , 0903387377

 

Organizačná smernica a súťažný poriadok MASTERS pre rok 2009

organizačná-smernica-2009

CK PIEŠŤANY:ROK 2008-HISTORICKÉ VÍŤAZSTVO

AKO SME PRETEKALI V ROKU 2008

KONEČNÉ PORADIE SPM 2008

KONEČNÉ PORADIE SPM 2008

WordPress Theme Design